Studio Raida

Home page > Servis

Servis

 • Podjetje RAIDA je z Vami v Italiji in v tujini in Vam lahko nudi


  POMOĆ

   • Odnosi z javnimi upravami - Nudimo Vam pomoć in svetovanje pri rešitvi številnih vprašanj, ki zadevajo Vašo trgovsko, brtniško ali industrijsko dejavnost. Smo na razpolago tudi posameznikom pri upravljanju osebnih davčnih zadev in pri vzpostavljanju stikov z javnimi upravami ter za prizive na Deželno in Pokrajinsko sodno komisijo.
   • Pogodbeno svetovanje Nudimo Vam pomoć in nasvete pri sestavljanju kupoprodajnih, najemniških in delavnih pogodb aterekoli vrste.
   • Bančno svetovanje Predlagamo Vam najboIjšo rešitev problemov, ki zadevajo odnose z bančnimi ustanovami bodisi na osebni kot na podjetniški ravni.

    ANALIZE

   • Budget: Svetujemo Vam najprimernejše rešitve pri pripravi Vaših podjetniških budgetov. Poleg tega Vam zagotavljamo celotni pregled budgeta s končnim povzetkom Vaših šibkejših oz. močnejših točk. Nudimo Vam tudi številne in razne predloge, ki bodo pripomogli finančnemu in ekonomskemu izbojšanju Vaše dejavnosti.
   • Bilanca: Poleg formalne izdelave bilanc, Varm zagotavljamo celotno analizo iste s posebnim poudarkom Vaših šibkejsih oz. močnejših točk. Poleg tega Vam predlagamo primerne rešitve za izboljšanje Vašega ekonomskega poslovanja.

    POSVETOVANJE

   • Raćunovodsko in davčno posvetovanje: Nudimo Vam pomoč in predloge za razreševanje fiskalnih problematik. V slučaju višje sile nudimo Vam izjemno posvetovanje v Vaših prostorih.
   • Organizacijska in poslovna posvetovanja Nudimo Vam najkoristnejše možnosti za upravljenje osebja in delavne organizacije.

    SERVIS

   • Davčna izjava: sestavljamo Vaše davčne izjave, bodisi osebne kot podjetniške;
   • Prenos telematskih izjav: naše podjetje je usposobljeno za telematski prenos izjav.
   • Podjetniška in ekonomska organizacija
   • Bilance
   • Vodenje navadnega in poenostavljenega knjigovodstva
   • Uprava osebja
   • Knjigovodski pregled: Dr.Raida kot knjigovodskì revizor je tudi predsednik Nadzornega odborapri raznih podjetjih.


Monitorare l'attività del sito RSS 2.0 | Mappa del sito | Area riservata | SPIP