Studio Raida

Home page > Curriculum vitae > Curriculum vitae

Curriculum vitae

sabato 4 agosto 2007


Izobrazba

  • 1970 -1971 - Tehnino trgovski zavod ’Enrico Fermi’ Gorizia - Diploma: raunovodja in trgovski izvedenec ocena 57/60 (najboljša ocena)
  • 1974 -1975 - Traška Univerza - Univerzitetna diploma: ekonomija in trgovinajocena 110/110 (najboljša ocena)
  • Nov. 1978 - Traška Univerza - Usposabljanje za komercialista (najboljša ocena)
  • 1983 - Usposablianje za profesorja na višjih srednjih šolah. Uni predmeti: podjetniške in trgovske tehnike (konni izid nateaja: 2, mesto)
  • 1995 - Usposabljanje za raunovodskega revizorja ( po it.zakonu D.LGS. 27.01.92 n.88 in ope legis DPR 20.11.92 n.474 e Decreto Min. 12.04.95 pubblicato su G.Uff. 31/bis del 21.04.95)

   Osebni podatki

   Rojen v Gorici, dne 02.11.1952 Ustanovil lastni raunovodski urad leta 1979, marca meseca.
   Urad nudi trenutno storitve privatnikom, podjetjem in drubam. Posluuje se najmodernejših raunalniških naprav iu je usposobljen za telematski prenos izjav

   Izkušnje

  • 1975 -1993 - Redni profesor tehninih, podjetniških in trgovskih strok na višjih srednjih šolah
  • od 1979 - Komercialist
  • od 1986 - Predsednik nazdornih odborov v drubah
  • od 1995 - Raunovodski revizor

Monitorare l'attività del sito RSS 2.0 | Mappa del sito | Area riservata | SPIP